SCRIC

Societat Catalana per a la recerca en intel·ligència competitiva

Sobre Q&V

QUIC&VECT és un mitjà d’expressió, d’informació i de formació permanent per a tots els professionals i investigadors de l’àmbit de la vigilància tecnològica, la intel·ligència competitiva, la R+D+I i la gestió estratègica de la informació a les organitzacions. El seu abast temàtic és la teoria i la pràctica de les disciplines vinculades als treballs d’obtenció, anàlisi i difusió de la informació amb caràcter sistemàtic i estratègic.

QUIC&VECT publica:

– treballs originals que recullen recerques, recursos d’informació i experiències sobre qualsevol aspecte relacionat amb tasques, serveis, organitzacions de l’àmbit de l’anàlisi i la gestió estratègica de la informació.

Periodicitat: 4 números l’any.

Intercanvis: Es fa intercanvi amb les publicacions que es consideren d’interès per a l’Associació.

Originals i correspondència: Els originals de les col·laboracions i la correspondència sobre la revista s’han d’enviar al Consell de Redacció a través de http://www.hexalog.org/scric/contacta.htm ‘Proposar publicació’ o a qualsevol dels membres del comitè científic.

El consell de redacció de QUIC&VECT es reserva el dret de no publicar col·laboracions que no s’ajustin als objectius de la revista.

Els punts de vista expressats en la publicació QUIC&VECT són responsabilitat dels seus autors i no corresponen necessàriament ls del consell de redacció ni als dels membres de l’associació SCRIC.

La presentació d’originals a QUIC&VECT per a la seva publicació implica la cessió a la revista QUIC&VECT del dret de publicar-los, en cas que l’original sigui acceptat pel Consell de Redacció de la revista.

Implica també l’acord mutu de no publicar el mateix treball a un altre lloc o mitjà sense l’autorització de la revista QUIC&VECT i de l’autor de l’original. Si aquest es publica posteriorment en un altre mitjà, ha de citar la font original.

ISSN: per determinar (internet)

Títol clau: QUIC&VECT

Anuncis
 
%d bloggers like this: